Cuprins

I.Introducere

II.Definiții

III.Comandă

IV.Prezentarea ofertei

V.Transport

VI.Transferul proprietății produselor

VII.Dreptul la proprietatea intelectuală

VIII.Prețurile

IX.Metode de plata

X.Forță Majoră

XI.Legislația aplicabilă

XII.Reclamații 

Bine ai venit pe theus.ro!

Sperăm să vă bucurați de experiența dumneavoastră online. Termenii și condițiile de mai jos reglementează utilizarea Website-ului de către dumneavoastră („Termeni și Condiții”).

Aspectele privind confidențialitatea și prelucrarea datelor cu caracter personal legate de utilizarea site-ului theus.ro sunt guvernate de Politică de confidențialitate revizuită conform cerințelor GDPR – Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind liberă circulație a acestor date, care completează secțiunea Termeni și Condiții.

Prin utilizarea site-ului, utilizatorul își exprimă acordul cu termenii și condițiile descrise în continuare. În situația în care nu sunteți de acord, vă rugăm să nu utilizați acest Website.

Vă rugăm citiți cu atenție rândurile următoare!

I.Definiții

-toate informațiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;

-conținutul oricărui e-mail trimis Clienților sau Utilizatorilor sau de către un angajat  theus.ro prin orice mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;

-informații legate de produsele, serviciile și/sau tarifele practicate de către theus.ro într-o anumită perioadă

      -date referitoare la theus.ro, sau alte date privilegiate ale acesteia.

Comanda

Clientul/Utilizatorul poate efectua Comenzi pe Site prin adăugarea Produselor și/sau Serviciilor dorite în coșul de cumpărături, urmând a finaliza Comandă, efectuând plata prin una dintre modalitățile indicate expres.

Odată adăugat în coșul de cumpărături, un Produs și/sau un Serviciu este disponibil pentru achiziție în măsură în care există stoc disponibil pentru această. Adăugarea unui Produs/Serviciu în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii, nu atrage după sine înregistrarea Comenzii, implicit nici rezervarea automată a Produsului/Serviciului.

Prin finalizarea comenzii, Clientul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la dată plasării comenzii, denumită în cadrul acestui document și comandă emisă.

Prin finalizarea comenzii, Clientul consimte că theus.ro îl poate contacta prin orice mijloc disponibil/agreat de theus.ro, în orice situație în care este necesară contactarea clientului.

theus.ro poate denunță unilateral comandă efectuată de către Client, în urmă unei notificări prealabile adresate Clientului, fără nicio obligăție ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără că vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:

-neacceptarea de către banca emitentă a cardului Clientului, a tranzacției, în cazul de plății online;

-invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de theus.ro, în cazul plății online;

-datele furnizate de către Client, pe site sunt incomplete sau incorecte;

-activitatea Clientului pe site poate și/sau produce daune de orice natură, sau prejudiciază în orice fel theus.ro și/sau partenerii acestuia;

-realizarea a mai mult de două livrări consecutive, eșuate;

-pentru alte motive obiective.

Factură se va emite pe baza datelor furnizate de către Client în procesul de creare Cont, și prin Comandă plasată. theus.ro nu este responsabil și nu poate fi ținut răspunzător pentru furnizarea unor date incorecte, incomplete și/sau neadevărate la momentul creării Contului și la dată plasării Comenzii de către Client/Utilizator

Recomandăm Clienților/Utilizatorilor să verifice datele furnizate către theus.ro în baza cărora se va emite factură aferentă Comenzilor.

Prezentarea ofertei
SEVEN SOLUTIONS SRL își rezervă dreptul de a opera oricând, orice modificări asupra prețurilor și datelor tehnice prezente pe site-ul theus.ro, fără o înștiințare prealabilă. Datele tehnice prezente pe site-ul theus.ro au caracter informativ și nu reprezintă o obligăție contractuală. Fotografiile de pe site-ul theus.ro au caracter informativ și pot există diferențe între acestea și produs.

Transport

Livrarea către Client a produselor/serviciilor achiziționate, este efectuată prin intermediul unei firme de curierat rapid. Firma de curierat rapid, prelucrează date cu caracter personal ale Clientului theus.ro, exclusiv pentru prestarea serviciilor de transport a produselor achiziționate de aceștia de pe website-ul companiei și numai cu respectarea întocmai a prezentului document Termeni și Condiții theus.ro. De asemenea, terții parteneri ai firmei de curierat rapid, mandatați pentru îndeplinirea serviciilor de transport, care procesează date cu caracter personal ale Clienților theus.ro, sunt ținuți la respectarea întocmai a termenilor și condițiilor legii cu privire la siguranță prelucrării datelor cu caracter personal și a prezentului document Termeni și Condiții theus.ro. În acest sens, firma de curierat rapid poate contacta Clienții theus.ro prin orice mijloc de comunicare (e-mail, telefon, SMS) în limitele și în scopul prevăzut în prezentul articol.

theus.ro își asumă responsabilitatea pentru ambalarea corespunzătoare a Produselor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare în vederea livrării produselor.

theus.ro efectuează livrarea Produselor și prestarea Serviciilor numai pe teritoriul României.

În cazul în care theus.ro nu poate execută Contractul din cauza că Produsul nu este disponibil, theus.ro va informa Clientul despre această situație.

Detaliile de livrare a Produselor/Serviciilor incluzând, dar nelimitandu-se la timpul necesar livrării, nu constituie o obligăție contractuală din partea theus.ro, fără că vreo parte să poată pretinde celeilalte daune-interese, în cazul în care oricare dintre părți poate fi sau este prejudiciată în orice mod de pe urmă încălcării acestora.

Transferul proprietății produselor

În afară de cazul în care este agreat de către theus.ro și Client diferit, proprietatea asupra Produselor va fi transferată la livrare, după efectuarea plății din partea Clientului în locația indicată în Comandă (înțelegând prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de către Curier)

Dreptul la proprietatea intelectuală
Conținutul și designul theus.ro, precum și orice alt material având legătură cu acesta trimis dvs. prin email sau furnizat dvs. prin orice altă modalitate (exemplu: articole, design, descriere produse și orice alte materiale), aparțîn societății și/sau colaboratorilor săi- acolo unde acest lucru este specificat în mod expres- (drept de autor) și sunt protejate de legislația privind proprietatea intelectuală. Nu puteți utiliza, reproduce sau permite nimănui să utilizeze sau să reproducă materialele zivara.ro fără a deține o permisiune scrisă, prealabilă din partea societății.
Nu puteți folosi cadre (frames în sensul limbajului HTML) sau tehnici de încadrare (framing techniques în sensul limbajului HTML) pentru mărci, logo-uri, sau alte informații protejate de legea copyrightului (inclusiv imagini, texte, interfețe, formulare) ale theus.ro fără a deține o permisiune scrisă, prealabilă, din partea societății.
Este permisă crearea limitată, revocabilă și neexclusiva a hiperlinkurilor către pagină de index a theus.ro, atâta timp cât această acțiune nu prezintă serviciul theus.ro într-o lumina falsă, înșelătoare, derogatorie sau ofensivă. Nu puteți folosi logo-ul firmei sau alte proprietăți grafice, sau mărci că parte a hyperlinkurilor fără a deține o permisiune scrisă, prealabilă, din partea societății 

Proprietatea fișierelor: permisiuni, responsabilitate, restricții

SEVEN SOLUTIONS SRL nu pretinde proprietatea asupra conținutului fișierelor pe care Utilizatorul/Clientul le încarcă prin Serviciile noastre de personalizare a produselor. Utilizatorul/Clientul este exclusiv responsabil pentru fișierele încărcate în site-ul theus.ro

Utilizând Serviciile de personalizare a produselor, Utilizatorul/Clientul garantează că pentru fiecare fișier (imagini, video etc.) are toate permisiunile necesare, inclusiv de la drepturile de autor și alți dețînători de drepturi de proprietate intelectuală să distribuie, să transfere și să stocheze și/sau să le facă disponibile că parte a serviciilor de personalizare oferite de theus.ro

Prin încărcarea fișierelor în cadrul personalizării Produselor, Utilizatorul/Clientul se obligă la respectarea următoarelor condiții:

Clientul este de acord să nu transfere, distribuie sau să stocheze fișiere care:

-sunt obscene, defăimătoare, calomnioase, profane, indecente sau ilegale;

-conțin pornografie infantilă;

-promovează rasismul, violență sau ura;

-sunt false sau înșelătoare;

-încalcă sau însușesc drepturile de proprietate intelectuală, drepturile de confidențialitate, inclusiv drepturile de protecție a datelor cu caracter personal și/sau orice alt tip de drepturi;

-încalcă orice lege sau reglementare aplicabilă;

-costituie “discurs de ura” indiferent dacă se adresează unui individ sau unui grup și dacă se bazează pe rasă, sex, naționalitate, apartenența regilioasa, orientare sexuală sau limba a unui astfel de individ sau grup;

-promovează jocurile de noroc sau vânzarea/utilizarea băuturilor alcoolice, produse din tutun sau droguri ilegale.

Prețurile
Cu excepția cazurilor în care este prevăzut altfel, prețurile produselor afișate pe theus.ro reprezintă prețurile finale de cumpărare și includ TVA (taxa pe valoare adăugată de 19%, valabilă în România). Prețurile finale de cumpărare pot fi prețuri sugerate de către producători sau furnizori, sau pot fi estimate în funcție de prețurile standard practicabile la nivelul industriei produsului comercializat. Prețurile finale de cumpărare pot să nu reprezinte cele mai competitive prețuri de pe un anumit segment de produse sau pentru o anumită perioada.

Metode de plata
Pentru efectuarea plății produselor comandate, puteți alege dintre următoarele metode de plata: transfer bancar/ordin de plata sau numerar/cash la livrare. Dacă ați ales că metodă de plata transferul bancar/ordin de plata, veți primi informațiile relevante pentru comandă și plată. Aceste informații le veți primi și prin e-mail. Dacă ați ales să plățiți numerar/cash la livrare, după plasarea comenzii veți primi prin e-mail informațiile relevante pentru comandă dvs., sub formă unei facturi, urmând să efectuați plata produsului către persoană care efectuează livrarea. 

Forță Majoră
theus.ro, afiliații sau/și în general furnizorii de produse sau servicii către theus.ro nu pot fi făcuți responsabili pentru nici o întârziere sau eroare rezultând direct sau indirect din cauze care nu depind de voință. Această exonerare include, dar nu se limitează la: erorile de funcționare a echipamentului tehnic de la theus.ro, lipsa funcționarii conexiunii la internet, lipsa funcționarii conexiunilor de telefon, virușii informatici, accesul neautorizat în sistemele theus.ro, erorile de operare, precum și cazurile de forță majoră stipulate de legislația română în vigoare.

Legislația aplicabilă
Serviciile oferite de societate prin intermediul theus.ro sunt guvernate de dispozițiile legilor române, cu precădere de Legea 365/2002 privind comerțul electronic, Ordonanță 130/2000 privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanță, HG 448/2005 și Directiva Europeană EC/96/2002, care reglementează regimul taxei pentru timbrul verde, aplicabil produselor electronice.
Termenii și condițiile theus.ro se supun legislației române. În caz de litigiu, se va încerca mai întâi o rezolvare pe cale amiabilă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea reclamației la sediul theus.ro. În cazul în care nu se poate ajunge la o înțelegere în termenul precizat anterior, litigiile dintre părți se vor supune rezolvării instanțelor judecatoreasti competențe de pe raza municipiului Iași.

Reclamații 

theus.ro respectă dreptul la proprietatea intelectuală a terților. Dacă ați observat că site-ul conține informații care încalcă dreptul acestora la proprietate intelectuală, vă rugăm să ne trimiteți o înștiințare la adresa de email: contact@theus.ro